Klikk på teksten overfor for å åpne Garmin kartet med båtens posisjon. 

Posisjonen oppdateres fortløpende hver time ved inReach Iridum satelittkommunikasjon.

kommer mer